Aspen på pump

Tanka dina trädgårdsmaskiner, ATV/UTV-maskiner, motorsågar mm med Aspen alkylatbensin. Alkylatbensin är en bensin utvecklad för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt.

Pelles Service AB kan sedan många år erbjuda Aspen alkylatbensin direkt från pump. Det är enkelt, smidigt och dessutom mycket billigare än att köpa på dunk. I våra pumpar finns det både Aspen 2 och Aspen 4.

Priser:
Aspen 4 lösvikt: 36,95kr/liter inkl.moms
Aspen 2 lösvikt: 37,95kr/liter inkl.moms