Integritetspolicy, Pelles Service

 

Vi på Pelles Service är måna om våra kunders personliga integritet och för att tydligare beskriva hur vi hanterar personuppgifter har vi arbetat fram en integritetspolicy. Den är skapad i samband med den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

Personuppgifter

Vi kan behöva spara personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi sparar bara den information som anses nödvändig och som du delat med dig till oss.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Vi sparar personuppgifterna för att kommunicera med dig som kund, leverera varor och tjänster, administration och för att hantera produktserviceärenden.

 

Rättslig grund

För att marknadsföra Pelles Service via SMS, e-post, telefon och brev stödjer vi oss på intresseavvägning som rättslig grund.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Om du ej varit aktiv kund oss under en femårsperiod raderas dina personuppgifter. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter från vårt register. Detta genom att fysiskt komma till oss i butiken, ringa på telefonnummer 0175-22577 alternativt maila till info@pellesservice.com.

 

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Gunilla Lundstedt, 0175-22577, info@pellesservice.com. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om dina sparade personuppgifter, begära rättelse, göra invändningar alternativt begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.

 

001